Almindelige lejebetingelser

·      Udlejeren indestår for rigtigheden af ovenstående beskrivelse af det udlejede. Ved fejl og mangler skal udlejer informeres hurtigst muligt efter ankomst, således at udlejer kan drage omsorg herfor.

·      Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.

·      Ved fraflytning skal såvel udlejningsenheden som inventaret afleveres i samme ryddelige stand som ved overtagelsen. Evt. nødvendig ekstrarengøring vil kunne foretages for lejers regning, hvis denne ikke har indhentet udlejers godkendelse inden afrejsen.

 

Salgs- og leveringsbetingelser:    

I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere.


Betaling
Alle priser oplyst i Campinggården Boeslunde online bookingsystemet er ligesom alle andre steder på hjemmesiden oplyst i danske kroner inklusive moms og alle afgifter med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation.
Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, Mastercard og Diners.


Informationer om handel på Internettet
Du kan trygt handle på Internettet gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via Internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dkwww.fdih.dk.


Forsendelse og levering
Du vil ved booking og betaling af en hytte, et udlejningstelt, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få forevist en kontrakt fra Campinggården Boeslunde, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten fremsendes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.
Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst i Campinggården Boeslunde på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt.


Fortrydelsesret og refusion
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

  • Afbestillingsbeskyttelse – sikkerhed ved sygdom
  • Vi anbefaler, at I tegner en afbestillingsbeskyttelse. Den koster 200 kr. og dækker ved afbestilling (sygdom) frem til 1 dag før ankomst. Ved afbestilling indtil 1 dag før ankomstdagen (inden kl. 12:00), returneres det indbetalte beløb. Tilbagebetaling sker ved fremsendelse af dokumentation i form af læge-erklæring.
  • Ved afbestilling mere end 30 dage før ankomst, godtgøres hele pakkeprisen, dog trækkes kr. 500,00 i administrationsgebyr.
  • Ved afbestilling mellem 30 dage og 14 dage før ankomst, godtgøres 50% af opholdets pris.
  • Ved afbestilling mindre 14 dage før ankomst, sker der ingen godtgørelse.                                                                                       
  •  Ved påbegyndt ferie er den bookede periode bindende og kan ikke overdrages til andre.

 

Registrering af oplysninger
Campinggården Boeslunde registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med købet i sit kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke, men Campinggården Boeslunde beholder registreringen i 5 år.
Campinggården Boeslunde anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over Internettet.


Reklamationsbehandling
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.
Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt.
Når Campinggården Boeslunde modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Campinggården Boeslunde vil tage stilling til om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.
Virksomhedsoplysninger
Campinggården Boeslunde
Rennebjergvej 110
4242 Boeslunde
Tlf.: 58140208
E-mail: info@campinggaarden.dk
Cvr.: 25856341